• darkblurbg

 

Geachte relatie,

Met betrekking tot het Coronavirus hebben wij het volgende beleid bij Glashandel Noord bv:

We volgen de maatregelen die de Nederlandse regering en het RIVM heeft genomen en waar nodig en mogelijk met onmiddellijke ingang. Dit betekent dat onze medewerkers, indien mogelijk, vanuit huis zullen werken.

Er zal een beperkte bezetting op kantoor aanwezig zijn om het operationele en logistieke proces door te laten gaan. De medewerkers op kantoor, magazijn en chauffeurs worden nadrukkelijk verzocht om sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden en bij eventuele klachten direct naar huis te gaan.

Ophalen van glas kan op afspraak, uw levering wordt dan buiten op een bok gezet, zodat het persoonlijk contact tot een minimum beperkt wordt. Uiteraard houden wij ook rekening met eventuele maatregelen van onze opdrachtgevers en leveranciers.

Geplande afspraken mbt plaatsen van glas gaan vooralsnog door, met een minimum aan persoonlijk contact.  Wij zullen zoveel als mogelijk op afstand informatie met u uitwisselen middels e-mail en telefoon tot en met 6 april 2020. 

Wij doen al het mogelijke om alle gebruikelijke activiteiten (glasadviezen, offertes, orderbevestigingen, leveranties ed.) via de mail en telefonisch  veilig voort te zetten.  

Wij verzoeken u deze informatie door te geven naar de relevante personen in uw organisatie die met Glashandel Noord bv te maken hebben.

 Met vriendelijke groet,

 Glashandel Noord

Contact

Glashandel Noord
Slijperweg 3
1032 KT Amsterdam

Tel: 020-6323826
Info@glashandelnoord.nl

Social media