• darkblurbg
    Welkom bij Glashandel Noord

Geluidswerend glas

Geluid wordt veroorzaakt door voortplanting van trillingen of golven door lucht, vloeistof of een vaste stof. Deze trillingen brengen de omringende lucht in trilling. Wanneer opgevangen door ons oor worden deze trillingen als geluid waargenomen. Geluid zou ook omschreven kunnen worden als drukvariaties die met het menselijke oor waarneembaar zijn.

In de Wet Geluidshinder en het Bouwbesluit zijn eisen op het gebied van geluidswering van scheidende constructies tegen geluid wat van buitenaf of van binnenuit de ruimtes binnen mag dringen opgenomen.

Bij het begrip “geluidswerende beglazingen” is het goed de volgende onderverdeling te maken:

  1. Enkel glas ruiten 
  2. Dubbele beglazingen. 
  3. Voor(achter)zetbeglazing.


Enkel glas ruiten

Om een akoestische verbetering te realiseren is het niet altijd noodzakelijk hiervoor dubbele beglazing toe te passen. Ook door het aanbrengen van een zwaarder (dikker) enkel of een gelamineerd (met een PVB-folie of een akoestische PVB folie) uitgevoerd enkelvoudig glaspakket kan een verhoging van de bestaande geluidswering worden gerealiseerd.

Dubbele- en geluidswerende dubbele beglazingen

In het algemeen wordt bij de vraag naar een akoestische beglazing gekozen voor een dubbele beglazing. Naast akoestische voordelen heeft deze beglazing ook een thermisch voordeel. Deze beglazingen zijn fabrieksmatig samengesteld uit twee glasbladen, met verschillende dikte, en een met lucht of gas gevulde spouw. De geluidswering van deze beglazingen wordt bepaald volgens het zogenaamde massa-veer principe. De beide glasbladen (massa) zijn gescheiden door de spouw(veer) die de geluidstrillingen verzwakt weergeeft

Voor(achter)zet beglazing

Indien de toepassing van dubbele beglazing technisch niet mogelijk is of indien de toepassing hiervan niet gewenst is, bijvoorbeeld bij Rijksmonumenten, is een akoestisch goed alternatief het aanbrengen van voor- of achterzetbeglazing. Het grote voordeel van voor(achter)zet beglazing is het kunnen creëren van een grote spouw. Hierdoor wordt de geluidswerendheid aanzienlijk verbeterd. Een nadeel is dat er een grote kans op condensvorming en vuil ontstaat.

Bij het verbeteren van de akoestische waarde van een gebouw of bouwwerk is het noodzakelijk om naar alle elementen van de woning te kijken. De geluidswering van een woning wordt namelijk grotendeels bepaald door de "zwaktse schakel".