• darkblurbg
    Welkom bij Glashandel Noord

Doorvalveilig glas

Als het risico bestaat dat door het glas heen naar beneden kan worden gevallen, dient het glas in veel gevallen doorvalveilig te worden uitgevoerd. Dit wil zeggen dat het glas moet voorkomen dat een persoon door het glas heen kan vallen.

In de regelgeving (Bouwbesluit) is vastgelegd wanneer doorvalveilig glas moet worden toegepast. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen “bestaande bouw*” en “nieuwbouw”. 

 Veiligheidsglas

Glas als balustrade

Doorvalveilig glas is altijd gelaagd glas. Normaal floatglas, dus ook gewoon dubbelglas is geen doorvalveilig glas. Ook gehard glas is geen doorvalveilig glas. Bij breuk zal het glas immers in zeer kleine korrels uiteenvallen, waardoor er doorheen kan worden gevallen.